Refractive Outcomes of 4-Year-old Children after Intravitreal Anti-vascular Endothelial Growth Factor versus Laser Photocoagulation for Retinopathy of Prematurity
Hyun Goo Kang, Tae Young Kim, Jinu Han, Sueng-Han Han
Korean J Ophthalmol. 2019;33(3):272-278.   Published online 2019 Jun 4     DOI: https://doi.org/10.3341/kjo.2019.0011
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A comparative study of stereopsis in term and preterm children with and without retinopathy of prematurity
Eugene Yu-Chuan Kang, Ying-Jiun Chong, Kuan-Jen Chen, Hung-Da Chou, Laura Liu, Yih-Shiou Hwang, Chi-Chun Lai, Wei-Chi Wu
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology.2024;[Epub]     CrossRef
FIVE-YEAR VISUAL OUTCOME OF TREATMENT FOR RETINOPATHY OF PREMATURITY IN INFANTS WEIGHING <500 G AT BIRTH
Mizuki Tomioka, Tomoya Murakami, Fumiki Okamoto, Takamasa Kinoshita, Kayo Shinomiya, Tomo Nishi, Tatsuya Jujo, Shumpei Obata, Hideyuki Tsukitome, Shuntaro Ogura, Kaori Ueda, Ryota Ishii, Tetsuro Oshika
Retina.2024; 44(4): 652.     CrossRef
Long-term outcomes of type 1 retinopathy of prematurity following monotherapy with bevacizumab: a Canadian experience
Maram Isaac, Kamiar Mireskandari, Nicole Fallaha, Luis H. Ospina, Eileen Javidi, Sarah Chorfi, Rosanne Superstein, Patrick Hamel, Nasrin N. Tehrani
Canadian Journal of Ophthalmology.2023; 58(6): 553.     CrossRef
Evaluation of retinal vascularization in retinopathy of prematurity regressed after intravitreal ranibizumab monotherapy or without treatment based on fluorescein angiography
Lei Wu, Manhong Li, Liang Wang, Hongxiang Yan, Ziyi Zhou, Jing Fan, Yi Zhou, Kaili Gou, Changmei Guo, Yusheng Wang, Zifeng Zhang
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Oxygen care and treatment of retinopathy of prematurity in ocular and neurological prognosis
Hyun Goo Kang, Eun Young Choi, Hyuna Cho, Min Kim, Christopher Seungkyu Lee, Soon Min Lee
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison of adverse events between intravitreal anti-VEGF and laser photocoagulation for treatment-requiring retinopathy of prematurity: a systematic review
Georgios N. Tsiropoulos, Aikaterini K. Seliniotaki, Anna-Bettina Haidich, Nikolaos Ziakas, Asimina Mataftsi
International Ophthalmology.2022; 43(3): 1027.     CrossRef
Refractive outcomes following unilateral laser treatment for type 1 retinopathy of prematurity
Sadik Etka Bayramoglu, Nihat Sayin, Dilbade Yildiz Ekinci
Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus.2022; 26(5): 245.e1.     CrossRef
Intravitreal antivascular endothelial growth factor injection versus laser photocoagulation for retinopathy of prematurity: A meta-analysis of 3,701 eyes
Marko M. Popovic, Prem Nichani, Rajeev H. Muni, Kamiar Mireskandari, Nasrin N. Tehrani, Peter J. Kertes
Survey of Ophthalmology.2021; 66(4): 572.     CrossRef
Refractive outcomes after intravitreal injection of antivascular endothelial growth factor versus laser photocoagulation for retinopathy of prematurity: a meta-analysis
Qihang Kong, Wai-kit Ming, Xue-Song Mi
BMJ Open.2021; 11(2): e042384.     CrossRef
Development of refractive error in children treated for retinopathy of prematurity with anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agents: A meta-analysis and systematic review
Qing-Qing Tan, Stephen P. Christiansen, Jingyun Wang, Der-Chong Tsai
PLOS ONE.2019; 14(12): e0225643.     CrossRef