Effectiveness of Intravitreal Ranibizumab for Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment
Mahmut Kaya, Eyyup Karahan, Taylan Ozturk, Nilufer Kocak, Suleyman Kaynak
Korean J Ophthalmol. 2018;32(4):296-302.   Published online 2018 Jul 17     DOI: https://doi.org/10.3341/kjo.2017.0117
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of aflibercept and ranibizumab in diabetic macular edema associated with subretinal detachment
Abdullah Ozkaya, Gokhan Demir, Asli Kirmaci
European Journal of Ophthalmology.2020; 30(2): 363.     CrossRef
Restoration of Foveal Bulge after Resolution of Diabetic Macular Edema with Coexisting Serous Retinal Detachment
Yijun Hu, Qiaowei Wu, Baoyi Liu, Manqing Huang, Qingsheng Peng, Pingting Zhong, Xiaomin Zeng, Yu Xiao, Cong Li, Ying Fang, Tao Li, Honghua Yu, Xiaohong Yang
Journal of Diabetes Research.2020; 2020: 1.     CrossRef
Characteristics of diabetic macular edema patients with serous retinal detachment
Hyung Bin Hwang, Donghyun Jee, Jin-woo Kwon
Medicine.2019; 98(51): e18333.     CrossRef
Comparison of clinical outcomes of different components of diabetic macular edema on optical coherence tomography
Yijun Hu, Qiaowei Wu, Baoyi Liu, Dan Cao, Xinran Dong, Liang Zhang, Tao Li, Xiaohong Yang, Honghua Yu
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology.2019; 257(12): 2613.     CrossRef